Stiftelsen

Den f d Donationsfonden, tillika stiftelse, existerar inte längre.
Fr o m år 2023 ansvarar Albert Viksten Sällskapet för författartorpets skötsel och tillsyn genom ett s k nyttjanderättsavtal med kommunen.
Kommunen som ägare har det ekonomiska ansvaret.