Talare på Ängratörn

Talare på Ängratörn

1980                      Författare Sven Viksten och naturfotograf
                             Hilding Mickelsson
1981                      Författare Birger Norman och Sven Viksten
1982                      Författare Karl-Rune Nordqvist
1983                      Professor Lars Furuland
1984                      Länsjägmästare Göran Thelander
1985                      Docent Stefan Brink
1986                      Rolf Brittas, Boda viltforskningsstation
1987                      Redaktör Bengt Öste
1988                      Redaktör Bror Jonsson och Poeten Ingemar Berglund
1989                      Fil. Dr. Ingrid Gavelius Renwik
1990                      Konstnär Härje Stårsta
1991                      Naturfotograf Hilding Mickelsson
1992                      Konstnär Bengt Ellis
1993                      Dr. Anders Delin
1994                      Regissör Peter Oskarsson
1995                      Redaktör Desy Kallberg
1996                      Fil. Kand. Cecilia Bruce
1997                      Konstnär Anders Åberg
1998                      F.d. Statsminister Ingvar Carlsson
1999                      F.d. Statsminister Thorbjörn Fälldin
2000                      Professor Per Ola Granberg
2001                      Landshövding Lars Eric Ericsson
2002                      Professor emeritus Lars Furuland
2003                      Anders Berghagen, dotterson till Albert Viksten
2004                      Björn Rondal, son till Albert Viksten
2005                      Cecilia Bruce
2006                      Albert, Albert. Ett skådespel om Albert Vikstens liv och dikt
2007                      Gunilla Hultman barnbarn till Albert Viksten
2008                      Lars Holger Röstlund
2009                      Stig Wengelin, Albert och naturen
2010                      Stig Wengelin, Albert och äventyret
2011                      Stig Wengelin, Albert arbetslivsskildraren
2012                      Jenny Wrangborg
2013                      Stig Wengelin, Albert och Paradiset
2014                      Författare AnnaKlara Tidholm och Stig Wengelin 
2015                      Anders Berghagen, barnbarn till Albert Viksten
2016                      Stig Wengelin och Lars Holger Röstlund
2017                      Vibeke Olsson Falk
2018                      Sven Bodin