Paradisafton 2014

2014 års Paradisafton gästades av författaren Anna-Clara Tidholm, årets talare. Hennes tal ”Med spaning på Albert” hade en annorlunda vinkling på personen Albert, utifrån hennes egen uppfattning om kulturlivet och människorna i Hälsingland. Som inflyttad på 60-talet gjorde hon själv en lång resa för att förstå sitt nya kulturella landskap.

För sång och musik svarade delar av gruppen Ohappa.

Stig Wengelin, vår kände styrelsemedlem, gav några glimtar i ämnet Albert och vännerna. Det är temat för sällskapets årsskrift 2014. Hans tal kommer att publiceras i 2014 års årsskrift.

 

20140714-namnlöst-0002 Sällskapet ”Det vhar på tiden”

20140714-namnlöst-0014 Christian Johnsson

2014 års kulturstipendium delades mellan sällskapet ”Det vhar på tiden” och fotograf Christian Johnsson. 

Eva Björk mottar kommunens kulturdiplom av kulturchef Lasse Norin och kommunalråd Leif Persson

Eva Björk mottar årets kulturdiplom av kulturchef Lasse Norin och kommunalrådet Leif Persson 

20140714-namnlöst-0006 Stig Wengelin håller invigningstal. 

IMG_7828 Anna-Clara Tidholm, årets talare. 

IMG_7840

Sällskapet ”Det vhar på tiden” har dukat upp ett picknickbord anno dazumal.