En stund i Paradiset på Ängratörn

Paradisafton på Ängratörn har döpts om till En stund i Paradiset på Ängratörn, i Alberts anda.

Ängratörn var för Albert Paradiset, och är det för oss idag.