Syfte

sallskapet

Albert Viksten Sällskapet bildades den 10 mars 1981 och har sitt säte i Färila. Sällskapets syfte är bl.a. att vidmakthålla intresset och vidga förståelsen för Albert Viksten och hans verk.

På den här sidan hittar du en översikt om sällskapets syfte och vår verksamhet. Vill du veta mer om Sällskapet kan du läsa vår 25-års historik. En studiecirkel föder en idé – Albert Viksten Sällskapet bildas.

Styrelse 2017

Ordförande:  Gertrud Berglund
Vice ordförande: Lennart Thunvall
Sekreterare: Vivian Högberg
Kassör: Harry Högberg
Övriga ledamöter: Stig Wengelin, Karin Berg, Ove Norberg

Ersättare: PG Larsson, Staffan Olsson, Per-Arne Jonsson, Karin Mehrens.

Organisationsnummer: 802455-8929

Sällskapets verksamhet

Årsskrift
Sällskapet ger varje år ut en årsskrift som kan vara en nyutgåva av tidigare utgivna böcker eller alster ur Alberts efterlämnade material. Styrelsens ambition är att fortsätta med de traditionella arrangemangen, öka kontakten med medlemmarna och hitta nya vägar för att vidmakthålla intresset och vidga förståelsen för Albert Viksten

Paradisafton på Ängratörn
Ängratörn är Alberts älskade skrivartorp – hans paradis. Torpet ägs idag av en kommunal stiftelse.
Varje år, i juli månad, arrangerar Sällskapet ”Paradisafton på Ängratörn” där programmet genomförs i sann Vikstensanda. Författare, vänner, forskare engageras för att belysa Alberts liv och dikt.

afa 
 
Afton på Ängratörn
13/7 1998 medverkade förre statsministern Ingvar Carlsson och korades till hedersmedlem i Albert Viksten Sällskapet. Här sätter Adéle Mickelsson en krans av blommor på förre statsministerns huvud.
Foto: Alf Elfström