Medlemskap

sallskapet

Om du vill bli medlem i Albert Viksten Sällskapet,
sätt in 200 kr/familj eller 150 kr/enskild på pg 24 13 53-2

Glöm inte att ange ditt namn och din e-postadress alt. din adress, så att vi kan nå dig.