Kojbyn

kojbynDet skulle vara genant för ett skogsland som Sverige att möta framtiden utan ett kulturhistoriskt minnesmärke över bostadsförhållandena i skogarna.

  Albert Viksten hade en stor dröm: att skapa ett äreminne över den svenska skogsarbetaren. Drömmen blev förverkligad, när han med många goda vänners hjälp genomförde bedfriten att anlägga en hel by av skogsarbetarkojor och ett flottningsmuseum invid Lassekrogs gästgiveri.

Kojbyn uppfördes under stora svårigheter. Det visade sig svårt att hitta användbara kojor. De flesta var utplånade och förvandlade till sommarstugor. Nya måste byggas men efter gamla modeller som hämtades från skogarna i södra Norrland.

I september 1966 stod kojbyn färdig. Till invigningen kom landshövdingen Jarl Hjalmarsson och en väldig publik. Alla prisade skogsarbetarbyns tillkomst. För Albert var det en stor händelse, helt säkert en av de största i hans liv.

I kojbyns centrum vilar på ett gråstensblock en byst av kojbyns skapare, avtäckt 1989 hundra år efter Albert Vikstens födelse av konstnären Per Nilsson-Öst.